Roche Norge Medisinsk Informasjonstjeneste

Har du et spørsmål angående et Roche produkt eller en tjeneste? Ta kontakt med Roche Medisinsk Informasjon som vil gi skreddersydd, evidensbasert, balansert og oppdatert medisinsk informasjon. Du kan også bruke denne nettsiden til å rapportere en bivirkning eller produktklage.

Kontakt oss

Hensikten med denne nettsiden er å gi medisinsk informasjon vedrørende spørsmål om Roche legemidler. Denne nettsiden er ikke landsspesifikk og kan derfor inneholde medisinsk informasjon om Roche legemidler som ikke gjelder for ditt land. Vennligst se produktinformasjonen for ditt land og det lokale pakningsvedlegget. Noe medisinsk informasjon på dette nettstedet stemmer kanskje ikke overens med de lokalt godkjente indikasjonene for det spesifikke Roche legemidlet. Hvis du er en pasient som bruker et Roche legemiddel, vennligst kontakt din behandlende lege for medisinsk støtte og før du gjør endringer i behandlingen.