Ιατρική Πληροφόρηση από τη Roche
{2d8acbd832555b52bad77ff6370f2e4fa5736f5b8f8f8fab9954bb386262e72a7da614a880f3ed1299fdb667d78c2a7fc940068899725385c456452df44bb4aa67eef62023d1902be5293f21517c68e84cb3d39c9d3b3c017348e028dce209235bcd7675dd88a0d2ee1a63a8da463036edf47ed29496946f96a6a9e5912cd0253e5d4f0415f0e9417e7c24749d5df85e348f5a12b7f3b6ea58ba23e4f0ffca2b712aafdc451789f991ba51be1ce445801398a1c58a349c3a297a123d4995facfadf08bf1f51de5abe6431a0c479c2b5f8fddcc2f0394649c5aea8e5150bc946fcde3a12ea7a4d6df501a0b0e9c4ef046e32e62b980f4cf2b1a172ba81cbc804024e7730525a594e247f57c3efe55442ee087a39c819f9e188e391695d31723153cfc386170f49d38d82840513e5f393db59b7447120f98d18b899f18d78be64e77b6c67b66e2af22045a7f296bae14a4695efbb53e27a31504c17843f8bbf7b3b376f56a6773429f9581a6cd7d789abc1748893443be17320e382d384da589a6}