Παγκόσμια Υπηρεσία Ιατρικής Πληροφόρησης της Roche

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με προϊόν ή υπηρεσία της Roche; Επικοινωνήστε με τους αρμόδιους του τμήματος Ιατρικής Πληροφόρησης της Roche, οι οποίοι θα σας παρέχουν προσαρμοσμένες, τεκμηριωμένες, αντικειμενικές και ενημερωμένες ιατρικές πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα για να αναφέρετε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια ή να δηλώσετε παράπονο σχετικά με ένα προϊόν.

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με εκπροσώπους της εταιρείας Roche (Hellas) Α.Ε. στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Για ιατρική πληροφόρηση:
Email: hellas.medinfo@roche.com
Τηλεφωνικά: 210 61 66 100 (από σταθερό και κινητό)

Για αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας:
Email: hellas.drugsafety@roche.com
Τηλεφωνικά: 210 61 66 100 (από σταθερό και κινητό)

Για δήλωση παραπόνου σχετικά με ένα προϊόν:
Email: athens.quality_assurance@roche.com
Τηλεφωνικά: +30 210 61 66 174 ή 185 ή 262 (από σταθερό και κινητό)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ανακαλύψτε χρήσιμους συνδέσμους

 

Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται για την παροχή Ιατρικής Πληροφόρησης που σχετίζεται με ερωτήσεις που αφορούν φάρμακα της εταιρείας Roche. Αυτός ο ιστότοπος δεν είναι εξατομικευμένος για κάθε χώρα και, ως εκ τούτου, μπορεί να περιέχει ιατρικές πληροφορίες για φάρμακα της Roche οι οποίες δεν ισχύουν για τη χώρα σας. Σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στις πληροφορίες συνταγογράφησης της χώρας σας και στο τοπικό φύλλο οδηγιών χρήσης. Ορισμένες ιατρικές πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι σύμφωνες με τις τοπικά εγκεκριμένες ενδείξεις για το συγκεκριμένο φάρμακο της Roche. Εάν είστε ασθενής που λαμβάνει κάποιο φάρμακο της Roche, επικοινωνήστε με το θεράποντα ιατρό σας για ιατρική συνδρομή και προτού κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στη θεραπεία σας.