Ιατρική Πληροφόρηση από τη Roche
{c4cbe45e99f91cf285552c9b3bb82eb7f5b9ab05a2d6c0adcef8ad7baca7c54f8c0f5a718ebf6cba9852f1006f251aa4745c13163b8d63d92011a19c75f117434155388482fa29777914d4493587db10302e5f3f5b63236a288d8661b65ce7cf1e6c27ec70a66734b21d9c6216e3f4756b779683a9620a6769246950c6e67b17b62f9f73b6a4eca3b2f5ecba89dc5d2714265c41e9464f24a819d1aaa9f9d370129960f6b251624a5fc8595265bc003607984d3ae5d515ae9fbb8d62464a633bb5473588f7521f2dd14d529fd168a0e69b070ba5c783de4e3c6eb3c6221b4d4a4baeb0ce0d048f9578b7440663842a5bae6a64b103d720ffd42068470626e655aa583d6a75c23a2973fc8d40100061cab1230aebf0ed4766fc263889e3dd28e54816be2d22b3a03e4fa3ae4189b14e0590734c59dfcee35b929bf376109881cd3a5727ca6c9859acaa39ad0ab6123d865501ccd03b97e3e98e87865818cb78eb57d7a77a3cf0456456acd6034cc59b82dff8c8867ee526eea992b44ab90aaa2a}

Πληροφορίες Προϊόντος

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ασθενών, στόχος μας είναι η διατήρηση της υψηλότερης δυνατής ποιότητας στα προϊόντα μας. Εάν εντοπίσατε πιθανό ελάττωμα ή εάν κάποιο προϊόν της Roche δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, αναφέρετέ το σε εμάς παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

Για ποιο προϊόν της Roche θέλετε να υποβάλετε παράπονο;

Παρακαλούμε παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες για το προϊόν.

Παρακαλούμε παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν, π.χ. Όνομα προϊόντος, Δοσολογική μορφή, Περιεκτικότητα, Αριθμό Παρτίδας (Lot) και Ημερομηνία Λήξης.

Είναι το προϊόν σας διαθέσιμο για επιστροφή;

Λεπτομέρειες παραπόνου

Παρακαλούμε περιγράψτε το ελάττωμα με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες. Εάν είναι δυνατόν, επισυνάψτε φωτογραφίες του προϊόντος και του ελαττώματος.

Ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα που έχει παρουσιάσει το προϊόν της Roche; Επισυνάψτε φωτογραφίες του ελαττώματος.
Επισυνάψτε φωτογραφίες του ελαττώματος

Παραδείγματα πιθανών ελαττωμάτων του προϊόντος μπορεί να περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε):

 • Κενή κοιλότητα κυψέλης
 • Διαφοροποίηση / Απόκλιση μεγέθους / σχήματος / αριθμού
 • Μη συνήθης εμφάνιση
 • Ραγισμένο / σπασμένο δισκίο / κάψουλα
 • Ξένο σώμα
 • Ραγισμένο πώμα
 • Ψευδεπίγραφο προϊόν
 • Θέματα ανασύστασης
 • Αποχρωματισμός
 • Έλλειψη ετικέτας
 • Μη λειτουργικό εξάρτημα
 • Έλλειψη εξαρτήματος
 • Έλλειψη αριθμού παρτίδας ή ημερομηνίας λήξης
Με ποιο τρόπο διαφέρει το προϊόν από το «κανονικό»; Παρακαλούμε προσθέστε μια λεπτομερή περιγραφή του ελαττώματος (π.χ. εμφάνιση, βλάβη, διαρροή).
Περιγράψτε πότε ακριβώς ανακαλύψατε το ελάττωμα (π.χ. όταν ανοίξατε το κουτί, πριν από τη χορήγηση, μετά τη χορήγηση, σε ποιο βήμα χειρισμού σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης ή το φύλλο οδηγιών χρήσης για τον ασθενή)

Προσωπικά στοιχεία

Είστε…

Η Roche έχει νομική υποχρέωση να καταγράφει ή/και να αναφέρει τα παράπονα σχετικά με τα προϊόντα. Επομένως, για τους σκοπούς αυτούς, τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τη συγκεκριμένη νομοθεσία περί ασφάλειας φαρμάκων, όπως περιγράφεται περαιτέρω στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης, ιατρικών πληροφοριών και παραπόνων ποιότητας προϊόντων.
Η Roche θα διατηρήσει στην ασφαλή βάση δεδομένων της τυχόν προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε ώστε να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, να σας ενημερώσουμε σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματός σας, να διατηρήσουμε πληροφορίες στην ασφαλή βάση δεδομένων της Ιατρικής Πληροφόρησης για σκοπούς αναφοράς και για τη συμμόρφωση με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας για καταγραφή και αναφορά. Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι εντός των ορίων που καθορίζονται από τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Με το να συμπεριλαμβάνετε προσωπικά δεδομένα άλλου υποκείμενου στην εν λόγω φόρμα, αντιπροσωπεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Roche Hellas σας παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας και τον τρόπο με τον οποίο η Roche επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.