Ιατρική Πληροφόρηση από τη Roche
{1c179822e877aec332d1645510b9f3941e135df40564504a55caa225cff7545d1b70ccfd66b2ff184a6f262e33cfbb669e82abef8a77b4cf06b343a9908afa791a52f34a8b682290103ee029d242817794d1fbb4e5de739ee276d95b051ec910e7194f7408bf3810d3838422950cc42a704ae536cc2e0f87ce6646f5be668b0a1876429bdf627207a2ed60b5f4a901e5dd235b170c9193daeba73ea491171c210008c7fb8a1c54a98afd0af1dcb815301719ee81a0fbfa69c3337b5e69d6614e7d6e6fca91cb66e090093ee2f0c83f457d2718824f35c5fc623e3fac094ebe1bc86d28f7a3b5590d41f68343ae83a3c3a795117703c84fec1a861ba6d9f8d81092b27d523ea88b17dd67800f9b4a4a5c1f236579a6db2933d745d312eb2482426b6b9b9afd07803281a089424204352d907af1dc7c07b7f1c9200121022958c5f8ec58a71294e934076b868caece0319eedf3b69c99b91dfc0177d1c37beb20b514636a12c8c1d17adb30dea130743b6dde5c3b65a7a6ed29bcc9d723713c881}

Λεπτομέρειες προϊόντος

Η ερώτησή σας θα αποσταλεί στην αρμόδια τοπική ομάδα Ιατρικής Πληροφόρησης της Roche αναφορικά με ιατρικές πληροφορίες στη χώρα σας. Εάν η ερώτησή σας δεν αφορά κάποιο συγκεκριμένο προϊόν της Roche, επιλέξτε «Δεν γνωρίζω».

Σε ποιο προϊόν της Roche αφορά η ερώτησή σας;

Η ερώτησή σας ({{form.product.label}}) ({{form.product}})

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Προσωπικά στοιχεία

Είστε…

Συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για το σκοπό απάντησης του ερωτήματός/αιτήματός μου, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης, ιατρικών πληροφοριών και παραπόνων ποιότητας προϊόντων.

Επιλέγοντας το παραπάνω πεδίο, μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και με σκοπό να απαντηθεί το ερώτημά/αίτημά σας, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης, ιατρικών πληροφοριών και παραπόνων ποιότητας προϊόντων. Αν δεν συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τότε δεν θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο ερώτημά/αίτημά σας και σας ζητούμε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο κανάλι επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η Roche θα διατηρήσει στην ασφαλή βάση δεδομένων της τυχόν προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε ώστε να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, να σας ενημερώσουμε σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματός σας, να διατηρήσουμε πληροφορίες στην ασφαλή βάση δεδομένων της Ιατρικής Πληροφόρησης για σκοπούς αναφοράς και για τη συμμόρφωση με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας για καταγραφή και αναφορά. Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι εντός των ορίων που καθορίζονται από τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Με το να συμπεριλαμβάνετε προσωπικά δεδομένα άλλου υποκείμενου στην εν λόγω φόρμα, αντιπροσωπεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Roche Hellas σας παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας και τον τρόπο με τον οποίο η Roche επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.