Ιατρική Πληροφόρηση

Όταν ένας ασθενής παρουσιάσει κάτι απροσδόκητο, επιβλαβές ή αρνητικό κατά τη λήψη ενός φαρμάκου της Roche, αυτό ονομάζεται ανεπιθύμητη ενέργεια (μερικές φορές επίσης αναφέρεται ως Ανεπιθύμητο Συμβάν).

Στα παραδείγματα πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών/ανεπιθύμητων συμβάντων συγκαταλέγονται τα εξής:

  • Πονοκέφαλος
  • Ναυτία (αίσθημα αδιαθεσίας)
  • Έμετος
{64acc6efd598e234dfcd0f4c70edb545c2a7c4ed69e289f6915c974a7129b46079ddad24e0404212aa9927c1be58de2f5f50adf3a4d54fdb915b0e071530f25997f94bc9014727107db48bf98f8bf1d969f5c58070bb902e9dc004488be99f115a0ce9730fef181446b1246a6c1d8c2ab7d6542f4efd185f5d58ef2b1a1fdabc20ffab149771b795e332989625f3e0d747e68faf52dbefb87e6e9d34b3dfd6eb5153e670194b01f96b7699dc912624651f176b908c3b3932f5270b380e379778eb9981af79db13881f88c63d66f6eafa240f9331c4bffc4be667258b8036045efb622ead52755ac213f7477ab0a0b724289a43b1a1c458fafe52bee93aa70fe6eb3fc72d7317fd1bb2d84941f03d56c21d0abb1830a616d9d746c26242e2db4406e29fc2e96d2d7918684f6231195401c3ecbbc15915541d969852ece822a655cb5d6fa8b577bb8e3b644d7f09791b15a1ac59d0deeca58a383833f5b20e590e35f012a57c30cb3081fb029329e5dec93d6e009c0d0940aee5f4d326640abf25}