Ιατρική Πληροφόρηση

Όταν ένας ασθενής παρουσιάσει κάτι απροσδόκητο, επιβλαβές ή αρνητικό κατά τη λήψη ενός φαρμάκου της Roche, αυτό ονομάζεται ανεπιθύμητη ενέργεια (μερικές φορές επίσης αναφέρεται ως Ανεπιθύμητο Συμβάν).

Στα παραδείγματα πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών/ανεπιθύμητων συμβάντων συγκαταλέγονται τα εξής:

  • Πονοκέφαλος
  • Ναυτία (αίσθημα αδιαθεσίας)
  • Έμετος
{279b0fb88c807671a2bc263ced2c521a4dff91de8c3cbf92eb60920503a113157289dfb2619ffd96589c113cea44218fdfa05446d1fff2a6fb5c2466dce26f8dc4a40b3df6a8ecc49f566f718c84601f602dd0a2eb737ebd587898b1e62e20c3b7b9cd738f8e3f9535ffce3709368bb8a986e84ebd2661c870fb89acd46cfb5b07d68fa7206dd35bb674fc512df43fddbdf2ae8f0db6dde5ac97288a4c9e9a2a55d476275683d58147557828837ff3ce3e01b630abc4d51a2b6a1f0272cb9d7d69554cb3ddcc1a48f45acbfb7baa46703795816e4c2830cc7c1c206900873fbe2ce7054f3b5b61ab61710a8a19c9d60e0186b98e0e789bc1a101099b55f1fc715af17eef493d8610f41cc4d20b7d6f9f511bce3ec4efc40798d2f9754859ad6c7264b8925dffdd633c2f6036de7f919337dedfba0cc0a12586d128abd068c0119f4137b71da4928be713c5e9692bb31d306cbfedb08aae2193de9e2770ee9696244f73ba6d75ec2e55431a3437b81b5c5ed640034abf9fdda90e9e9da4bbbe1f}