Όταν ένας ασθενής παρουσιάσει κάτι απροσδόκητο, επιβλαβές ή αρνητικό κατά τη λήψη ενός φαρμάκου της Roche, αυτό ονομάζεται ανεπιθύμητη ενέργεια (μερικές φορές επίσης αναφέρεται ως Ανεπιθύμητο Συμβάν).

Στα παραδείγματα πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών/ανεπιθύμητων συμβάντων συγκαταλέγονται τα εξής:

  • Πονοκέφαλος
  • Ναυτία (αίσθημα αδιαθεσίας)
  • Έμετος
{9e92f3f4d1ef90fd861ec046f63df2db347011c1704eb5920d209d290455e0948f7e80ff8aae06cd99b92975ced3fc9fd88f4c611a89d17f4e0d1c1ec8126eeaa8110b35d4da4aabcdd81ec18b8e4f969545b0f10cbcfe6c2e87b068b2f61da5c1e69148184193dc795fba0fc18b32a2f294828d975b74bab91ab5edb08653e638a02d098a8e344f5a0a6a65e7633a00b2f18a113ee46b94b92d2406008bf0ac468936d4de2fedca699ca876cce6442a10935b8adf2f1c87b4892d7cd083c9a008521057b885e16bc4ebbd583fa9ac4916bdab99f0eab40c0af6ade392af924c7cb79a14ec078cb7687ebd8a6fc7480d8dd79a90790c00ea97768abfe2802fb7effa25705ffc078259be76029273ec54e3d5e7cb0e10a4273379dbbd317258f21a9b87227b9b64f30ffb0c69614d703c3fc7a94c53c27187efe6fc9b6a5a6885978cb8225944b356b383c3342e74ddee08b301d493cb9e8ecb0f5bcbd582a4c6ded5234a48ded684d26cdc6371b9511c2e27566963d123b142eb25685a7a8bd2}