Όταν ένας ασθενής παρουσιάσει κάτι απροσδόκητο, επιβλαβές ή αρνητικό κατά τη λήψη ενός φαρμάκου της Roche, αυτό ονομάζεται ανεπιθύμητη ενέργεια (μερικές φορές επίσης αναφέρεται ως Ανεπιθύμητο Συμβάν).

Στα παραδείγματα πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών/ανεπιθύμητων συμβάντων συγκαταλέγονται τα εξής:

  • Πονοκέφαλος
  • Ναυτία (αίσθημα αδιαθεσίας)
  • Έμετος
{57f14bda4952f6c86be89a97023d36a3da509bc1eb1f6cc78274b13ba0d54c5d9d7c6f2cd1fe7999d881781a27032e0946ae4adef50417cdacfa88fd4f023b72e535cd270f1ea2aef6c13ecf90c8a7917a8adb8696769c61abb8ed5f327cc98fc5ed28179e4f65bac3d69ee5bf9bd4eb9bf596c47e1f90dc727df076ff399e526f6380b2c4764472b36de62e4d139b9fc5930aa56774930731042057f0bbbd2aa8c00d92d78f5a46ab5f8c819c3728763940c56230457a185fda853b448f6cb280eca503ef3676190a4837dcc64647ef9a2f2e9e6008d599ebd85a7cc0a5a85b6c16b6bdd4f66453f8f2e31af73e44d264077e6f187141ad2157789cd006b1aa4a9acae5d3b27037f2b0116f290a9ab21251e8c1a41b1127d18757f2aea30b187b42c32621c00fbda17a725cf69e1128ca0a09695da65404d6474a46e62a35dd46c3aec76fceaf2d86af2511f432a15971208c878c59ba6656dca03fa23fb63d31ea2ed0a3e47eae992b8cdb0d3adb3a454ffe92fc0e2f18779b574093a186c1}

Λεπτομέρειες προϊόντος

Το ανεπιθύμητο συμβάν (ΑΣ), γνωστό επίσης και ως ανεπιθύμητη ενέργεια, είναι μια ανεπιθύμητη και ακούσια ανταπόκριση ενός ασθενούς μετά τη λήψη ενός φαρμακευτικού προϊόντος, η οποία ενδεχομένως να έχει προκληθεί ή όχι από τη θεραπεία με το συγκεκριμένο προϊόν. Οι πληροφορίες που παρέχετε βοηθούν στη διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων και των ασθενών μας.

Για ποιο προϊόν της Roche θέλετε να αναφέρετε μια πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια;

Μπορείτε να παρέχετε πρόσθετες λεπτομέρειες για το προϊόν;

Παρακαλούμε παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες για το προϊόν.

Λεπτομέρειες ανεπιθύμητης ενέργειας

Παραδείγματα ανεπιθύμητης ενέργειας

Στις ανεπιθύμητες ενέργειες συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, συμπτώματα όπως τα εξής:

  • Ναυτία (αίσθημα αδιαθεσίας)
  • Κεφαλαλγία
  • Κνησμός
  • Έμετος

Περιγραφή ανεπιθύμητης ενέργειας

 

Παρακαλούμε περιγράψτε το ανεπιθύμητο συμβάν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, όπως για παράδειγμα:
Η [ανεπιθύμητη ενέργεια] παρουσιάστηκε μετά από τη λήψη του [προϊόν] την [ημερομηνία].
Η [ανεπιθύμητη ενέργεια] ξεκίνησε την [ημερομηνία] και ο ασθενής εισήχθη στο νοσοκομείο.
Η [ανεπιθύμητη ενέργεια] σταμάτησε την [ημερομηνία].

 

π.χ. μήνας και έτος

Οι ερωτήσεις σχετιζόμενες με την εγκυμοσύνη έχουν ως σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για τις ανεπιθύμητες ενέργειες και την εγκυμοσύνη. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στο να κάνουμε τα προϊόντα μας ασφαλέστερα και πιο αποτελεσματικά.

Περιγράψτε εδώ την ανεπιθύμητη ενέργεια, εάν έχει υποχωρήσει ή συνεχίζεται, πόσο σοβαρή είναι/ήταν, την έκβασή της και τυχόν περαιτέρω πληροφορίες που μπορεί να σχετίζονται με αυτήν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από την εμφάνιση της ανεπιθύμητης ενέργειας.

Παρακαλούμε περιγράψτε την πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που θα θέλατε να αναφέρετε:

Λεπτομέρειες σχετιζόμενες με εγκυμοσύνη (προαιρετικό)

Οι πληροφορίες για τη χρήση των φαρμάκων μας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι πολύτιμες για εμάς ώστε να αυξήσουμε τη γνώση μας για την ασφάλεια τους καθώς και να ενημερώσουμε τους ασθενείς. Παρακαλούμε να σημειώσετε, οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλευτούν τον επαγγελματία υγείας που τους παρακαλουθεί προκειμένου να ενημερωθούν για την ασφάλεια της λήψης ενός φαρμάκου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Έλαβε χώρα εγκυμοσύνη/θηλασμός ταυτόχρονα με την εμφάνιση ανεπιθύμητης ενέργειας, ή κατά τη λήψη προϊόντος της Roche;

Πληροφορίες για τον ασθενή

Για να βελτιώσουμε την ασφάλεια του φαρμάκου μας, κάθε πληροφορία (τουλάχιστον 1 αναγνωριστική λεπτομέρεια) που μπορείτε να παρέχετε είναι πολύ χρήσιμη. Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Φύλο

Στοιχεία αναφέροντος

Είστε…
Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας;
Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί;
Στοιχεία επικοινωνίας επαγγελματία υγείας

Εάν συναινείτε να επικοινωνήσουμε με τον επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί, παρακαλώ παρέχετε τα στοιχεία του πιο κάτω.


Η Roche έχει τη νομική υποχρέωση να καταγράφει ή/και να αναφέρει τα ανεπιθύμητα συμβάντα. Επομένως, για τους σκοπούς αυτούς, τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με την ειδική για τη φαρμακοεπαγρύπνηση νομοθεσία, όπως περιγράφεται περαιτέρω στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης, ιατρικών πληροφοριών και παραπόνων ποιότητας προϊόντων.
Η Roche θα διατηρήσει στην ασφαλή βάση δεδομένων της τυχόν προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε ώστε να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, να σας ενημερώσουμε σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματός σας, να διατηρήσουμε πληροφορίες στην ασφαλή βάση δεδομένων της Ιατρικής Πληροφόρησης για σκοπούς αναφοράς και για τη συμμόρφωση με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας για καταγραφή και αναφορά. Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι εντός των ορίων που καθορίζονται από τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Με το να συμπεριλαμβάνετε προσωπικά δεδομένα άλλου υποκείμενου στην εν λόγω φόρμα, αντιπροσωπεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Roche Hellas σας παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας και τον τρόπο με τον οποίο η Roche επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.