Ιατρική Πληροφόρηση

Όταν ένας ασθενής παρουσιάσει κάτι απροσδόκητο, επιβλαβές ή αρνητικό κατά τη λήψη ενός φαρμάκου της Roche, αυτό ονομάζεται ανεπιθύμητη ενέργεια (μερικές φορές επίσης αναφέρεται ως Ανεπιθύμητο Συμβάν).

Στα παραδείγματα πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών/ανεπιθύμητων συμβάντων συγκαταλέγονται τα εξής:

  • Πονοκέφαλος
  • Ναυτία (αίσθημα αδιαθεσίας)
  • Έμετος
{59f7601de20ce60abe34df24b195c43bb9d161a40f1323b56225370783f39cfbcd29db00c17f0a0c4542f214594604ac6d3ea063d53344e79c0e8a64526b7aa8b4ac4c6670e45874de3898c65499519279bb1e7cd8d8fa3dbbd5b66be6ac50f09781dd8f763c4a1582c7c04ad512665f83959a7b1fe8b2b661d4050ccee4806ee12c0680ef23b1c1aa54174d06f9abb7f2a94da4e067c426de45f173b115b758f4a9af85c5fb778f68341ed4d3c76dfec32b0fcef9ee44ac9937d7bc12bc64c06d6e6f6d25a7cd667c2dd0a979428768efa6e2e732ffb43374d4fc34942b8dca1b320f3b0d59263f38a3c6949b37e9fb3c8587a75283a77ca0cbd05f770af730daff8896ad0bd76143728d8dbd4e4f3cd0644e4a8cfd8eff49ba48449bd11869decb69bbb93c958262fca10b5cde835d5d54eb93a8a39b69e5e6badd9de8fc58a3656a1cd7fd57ef4ebe1ecfee20762f7a3b873f520eb2a336305da8070b0dfe211aae8ff7b532900913ecd3af9bbf37598451f18e8e69b23d69bc371213d1e9}