Medicinsk Information Roche
{1237ac8d38c89c014f5d32d3604fcfa0a6e0960437b8b3f4eb960d1ed1008b9ef0cff743ac60e2479897180d5b1e4344a4d85ca008135374e567666baafdd01ff446ae5cf45e9e1f9a152d1af9a7b77fee6a796b210be66150ca9f66e1b0166559027decb66a399740df0d666698065dc4d89f065682a9f1850a0b65f0ad45f11317bbbce905226df3e46971806a9b0186cc0d9b3f21e260fa0305350acef0ab1d2da50bb3c49355493297093a201497f49746c3ec7a4a58cf1bfc220d0777d5c02fe0ed4cfa6fc5a55686a51f006c84a2719394cdc3f92b0d936283c05206f8eb7979c36e2cb1f4d557313b756baee35e83ddde6ace2ad344aa1bfa0fa551b51779437f08c56aad306f9caca65adc43e150293d86e03b4ffe8515b746c7acdd05870a2a91ab6210df4cfc69c46375330225ceb805351dc020c15be68f9c7d781fc9421b5c9ba9b34081d3392b4726119ded9c0bdb02dc4cc106249890462ad57e77d7d717c280e162562b6897c493607352197bd42ccb2da35ba349e310a3a6}

Information om produkt eller tjänst

Din fråga kommer att skickas till vårt lokala team av experter inom medicinsk information på Roche. Om din fråga inte är relaterad till en specifik Roche-produkt eller tjänst, välj "Vet ej"

Vilken Roche-produkt eller tjänst gäller din fråga?

Din fråga ({{form.product.label}}) ({{form.product}})

Vad kan vi hjälpa dig med?

Personuppgifter

Är du...

Jag ger mitt samtycke till att uppgifter om mig behandlas med syftet att svara på min fråga i enlighet med Roches integritetspolicy för biverkningsrapportering, medicinska frågor och reklamationer

Du samtycker, genom att fylla i kryssrutan ovan, till att uppgifter om dig behandlas med syftet att besvara din fråga och enlighet med Roches integritetspolicy för biverkningsrapportering, medicinska frågor och reklamationer. Om du inte samtycker till behandling av dina uppgifter, kan vi inte besvara din fråga och ber dig att använda andra kanaler för att komma i kontakt med oss.

Roche AB (org.nr. 556038-3100, postadress Box 1228, 171 23 Solna) kommer att spara uppgifter om dig som du lämnat till oss med syftet att besvara din fråga, för uppföljning, som referens i Roche’s databas för medicinska frågor och för att säkerställa legal och regulatorisk följsamhet. Lagringstiden av informationen du lämnar till oss är i enlighet med gällande lagstiftning för respektive ändamål.

Roche AB's integritetspolicy ger ytterligare detaljerad information om dina rättigheter och hur Roche hanterar personuppgifter.

Roche AB (org.nr. 556038-3100, postadress Box 1228, 171 23 Solna) kommer att spara uppgifter om dig som du lämnat till oss med syftet att besvara din fråga, för uppföljning, som referens i Roche’s databas för medicinska frågor och för att för att säkerställa legal och regulatorisk följsamhet. Lagringstiden av informationen du lämnar till oss är i enlighet med gällande lagstiftning för respektive ändamål. I händelse av att du i formuläret inkluderar uppgifter om en annan person, representerar du lagligheten att behandla sådana personliga uppgifter.

Roches integritetspolicy för biverkningsrapportering, medicinska frågor och reklamationer och Roche AB's integritetspolicy ger ytterligare detaljerad information om dina rättigheter och hur Roche hanterar personuppgifter.

Om du hör av dig som patient ber vid dig att kontakta oss via sverige.medinfo@roche.com alternativt 08-7261200. Det ger oss förutsättning för att kunna behandla dina personuppgifter i linje med aktuell lagstiftning, och följaktligen att kunna besvara din fråga