MEDICALInformation by Roche
{1ac2ff9b2c1a78978182f5598d26bc4ba687f4e248773de97b578909ce47f767b66875db31c0d925727d6b9ab8962e8f1e9cef6be2883ee611dbb523aba89b2020844ec5df6b8d2c890ebd5fa2f5232736cf3e303b09ccef56ee1df9f8fecdfe8e8c79560b9c43dd9fcb2c917fe18768fa98f603b3b6b60725d26861174e564bb6933d8e1c343dd0f9b49e3c73d0ebba2391ba1f0ba80933343d6b3ac946398e80208dd5b7e6f27d40045b9b01b13934dbe449deafb503dbb74af2af3d7dd9b838936cbcb8798e61f2aa7321cc0d31cdbe5759003c0c38ff812126fca052047765377390605a2578ffe0c94ce8a42f902212af39180d741fbd4512278da128e900bc19fecb53b60687b3cb3ee32801cd310d45ff7b5978b98147f277871d4681ae92aa3d11186afbba58c85cf2311590fb00207632710a5329a508c0b7f1e77c6b60fc859b3179074b9b02512392ab09e98bdb82b8a2c0a56ea65556abfe9ab8f798988b26c846243fc5b0641e371bf0ffca0f11f766822351adc998bb9d8cf8}

Product selectie

Om de veiligheid van patiënten te bewaken is het van essentieel belang dat onze producten van de hoogst mogelijke kwaliteit zijn. Vermoedt u een mogelijk defect of heeft een product van Roche niet aan uw verwachtingen voldaan? Meld dit dan aan ons en geef zoveel mogelijk informatie.

Productinformatie

Om de veiligheid van patiënten te bewaken is het van essentieel belang dat onze producten van de hoogst mogelijke kwaliteit zijn. Vermoedt u een mogelijk defect of heeft een product van Roche niet aan uw verwachtingen voldaan? Meld dit dan aan ons en geef zoveel mogelijk informatie.

Product selectie
Kunt u meer informatie geven over het product?
Is het defecte product beschikbaar voor onderzoek?

Details over de klacht

Beschrijf het defect zo gedetailleerd mogelijk. Upload indien mogelijk ook een foto van het product en het defect.

Wat is er precies mis met uw product van Roche? Upload foto’s van het defect.
Upload foto’s van het defect

Voorbeelden van mogelijke productdefecten zijn onder meer:

 • Lege blisterholte
 • Afwijkende grootte/vorm
 • Ongebruikelijk uiterlijk
 • Vreemde deeltjes
 • Gebarsten dop
 • Vervalst product
 • Problemen met de reconstitutie
 • Verkleuring
 • Ontbrekend etiket
 • Onderdeel werkt niet
 • Onderdeel ontbreekt
 • Lotnummer of uiterste houdbaarheidsdatum ontbreekt
Hoe is het anders dan ‘normaal’? Geef alstublieft een gedetailleerde beschrijving van het defect (bijvoorbeeld uiterlijk, schade, lekkage)?
Beschrijf wanneer u het defect precies ontdekte (bijv. toen u de doos opende, vóór toediening, na toediening, in welke stap volgens de gebruiksaanwijzing of bijsluiter)

Contactgegevens

U bent een…

F. Hoffmann-La Roche Ltd (‘Roche’) is wettelijk verplicht klachten over producten vast te leggen en/of te melden. Daarom worden voor dergelijke doeleinden uw gegevens verwerkt volgens specifieke wetgeving op het gebied van GVP (geneesmiddelenbewaking), zoals gedetailleerd beschreven in de Roche Kennisgeving bescherming persoonsgegevens voor geneesmiddelenbewaking en medische informatie.

Roche bewaart uw persoonsgegevens om te reageren op uw vraag, om dergelijke verzoeken op te volgen, om de informatie ter referentie in de database met klachten over producten van Roche te bewaren en om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen met betrekking tot vastlegging en melding. De bewaartermijn van gegevens is in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.

Door persoonsgegevens van een andere betrokkene in het formulier op te nemen, gaat u akkoord met het verwerken door Roche van dergelijke persoonsgegevens.

In de Privacy Policy staat gedetailleerdere informatie over uw rechten en hoe Roche persoonsgegevens verwerkt.