Medische Informatie door Roche
{d9098cf983095ca72beb4fbf95d6b73237eb93e8f5a8043a33dbd3808d14fef0aabfa3125c1033cd44da8e8fa18a911d691433225cb8eadf5b1d0924ce3a008ec5e8e247b1bb36169f8481bccd89a5029ffd2005530e5695eea7b6e78453f132d81710fe6417d1f44767e764291ad2d5f0cfd918a089b46ad02235af24578083b8f866aac23dc9e96a713d9634134b8a526ca6c584e89b3ee95d6c03df64713946aa87a9690cca3aae93e54559e3609d8f7af8c3ea96516ba46b25f934ce64a2fcd86f0ccc18977fd54696aa441854778cdba57131dbf9a9721a69eb376f9a822bc5fd74d04d13e3b126c9562eaaa4c90f827dc21b06ebce38bfcdf3271c5d373c3d1eee3d00df58d5232c0b2073b9079cbb9258b11e63255f5c6a77b431f6b2d724d64402c7b8bca62a03d0880451b8175fb713649a80a96fb9b9747501b2127dc52a7c3be5ea22133e46adb94d12bcf2b55bfc7894df48e5d75ce685c9071055cdaa84c44fc7aba9eccdd1012e42abc4c3243f2e8daaaba18084608ede4b68}

Betreffende Risdiplam (Evrysdi), Phesgo, Xofluza, Polivy, Ocrevus, Hemlibra, Roaccutane, Rozlytrek, Enspryng (Satralizumab), Ronapreve (Casirivimab + Imdevimab), GAVRETO (Pralsetinib), Lunsumio (mosunetuzumab):

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring . Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle mogelijke bijwerkingen to rapporteren.

Als er zich een zwangerschap voordoet tijdens het gebruik van Herceptin / PERJETA/ Kadcyla/Phesgo of binnen de 7 maanden na de laatste dosis Herceptin / Kadcyla//Phesgo of binnen de 6 maanden na de laatste dosis PERJETA, meld die dan onmiddellijk aan de Drug Safety Line van Roche op + 32 2 525 82 99. Er zal bijkomende informatie gevraagd worden tijdens de zwangerschap die is opgetreden terwijl Herceptin / PERJETA / Kadcyla/Phesgo werd ingenomen en tijdens het eerste levensjaar van de zuigeling. Hierdoor zal Roche een beter inzicht krijgen in de veiligheid van Herceptin / PERJETA / Kadcyla/Phesgo en zal het bedrijf de gezondheidsinstanties, zorgverleners en patiënten de juiste informatie kunnen verschaffen.