{3b44f82efec788b1ff6ec9665724147e533f6bcccb21b69a29bb2e0dfd6aa84fd110b4955e400e6b42a36ba17545e04e9e54efb24b7ed39eb37112c4f377420aed37a7ffde961e9c8e4fd9a489594cd951f18c55e596275893bb61c98b487953e8266c2d9a59c6bea74a142441c30aa88da5ddf8caa98201bb06c174d73760ef7cd262c788dea1914d5fa88007e57ffe9de58d9a67ed9d641dfe50862402664bb32b0be3f14e4e49b6f1bc4c31e2761d9a679f2662c2df9439190d45ac6529a5ec1709473c96f82e123e5aa425fb431b511492a4dd4c50df664900ccfae18141f253857171994c19e4cbeadd1fd851a1705d882a9caba0cbcf47434dc1e2696d6fbd92c49d9212df377da4204b9e094155af14aea540ae49592712045adfbe0cf181779ed053a91a4272368c2389c7ca7d98c4fcf5107d499ac1488a151d5df6b90c7be1d6e9b9a9e27f8dd058e7c57189c3bb39c39d31aed38e979f0efb26ff41c08da405863dc3d742b5fd7fe9da0219ca0bc6d1cf655654c193ea55d94faa}

Betreffende Risdiplam (Evrysdi), Phesgo, Xofluza, Polivy, Ocrevus, Hemlibra, Roaccutane, Rozlytrek, Enspryng (Satralizumab), Ronapreve (Casirivimab + Imdevimab), GAVRETO (Pralsetinib), Lunsumio (mosunetuzumab):

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring . Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle mogelijke bijwerkingen to rapporteren.

Als er zich een zwangerschap voordoet tijdens het gebruik van Herceptin / PERJETA/ Kadcyla/Phesgo of binnen de 7 maanden na de laatste dosis Herceptin / Kadcyla//Phesgo of binnen de 6 maanden na de laatste dosis PERJETA, meld die dan onmiddellijk aan de Drug Safety Line van Roche op + 32 2 525 82 99. Er zal bijkomende informatie gevraagd worden tijdens de zwangerschap die is opgetreden terwijl Herceptin / PERJETA / Kadcyla/Phesgo werd ingenomen en tijdens het eerste levensjaar van de zuigeling. Hierdoor zal Roche een beter inzicht krijgen in de veiligheid van Herceptin / PERJETA / Kadcyla/Phesgo en zal het bedrijf de gezondheidsinstanties, zorgverleners en patiënten de juiste informatie kunnen verschaffen.